S.C. Piscicola S.A. Botosani

710319, Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 125

J07/94/1991 Cod fiscal R612727

Tel. 0231/516364 Fax. 0231/530494

e-mail: piscicolabt@clicknet.ro

Specii: -Crap -Caras -Sanger -Novac -Cosas

Publicat pe 06.05.2019

SC PISCICOLA SA, cu sediul in municipiul Botosani, str. I.C. Bratianu nr.125,inregistrata la Registrul Comertului Botosani sub nr. J07/94/1991, Cod Fiscal RO612727,a incheiat Contractul de finantare nerambursabila, nr. 245/06.05.2019 privind finantarea din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si Bugetul national in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020: Prioritatea Uniunii Europene 2 – Stimularea acvaculturii durabile din punct de vedere al mediului,eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere, Masura II.2 - Investitii productive in acvacultura. Contractul de finantare aferent proiectului: ,,Achizitii de utilaje si modernizare ferma piscicola Dracsani”, are o durata de doi ani si o valoare totala de 4.357.998,79 lei.

Publicat pe 15.01.2018

SC Piscicola SA Botosani, cu sediul in str. I.C. Bratianu nr. 125, inregistrata la Registrul Comertului Botosani sub nr. J07/94/1991, cod fiscal RO 612727, a incheiat contractul de finantare nerambursabila nr. 87/15.01.2018 privind finantarea din Fondul European de Pescuit si Afaceri Maritime siBugetul national prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, Masura II.10: Acvacultura care furnizeaza servicii de mediu. Contractul de finantare este aferent proiectului “Compensarea pierderilor de venit cauzate de restrictiile impuse de desemnarea sitului NATURA 2000 ROSPA 0156 in ferma piscicola Dracsani, judetul Botosani”, are o valoare de 473687.85 lei si perioada de implementare pana la 31.12.2018.

Publicat pe 02.06.2014

Societate comerciala infintata in baza legii 31/1990 , societate pe actiuni,
aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legea romana