Postari de pe data de 16.07.2014

SC PISCICOLA SA Botosani, cu sediul in str. I.C. Bratianu nr.125, inregistrata la

Registrul Comertului Botosani sub nr. J07/94/1991, Cod Fiscal RO612727, a incheiat 

Ordinul de finantare nerambursabila, nr. 250/10.07.2014 privind finantarea din Fondul 

European pentru Pescuit si Bugetul national pentru implementarea masurilor care prevad 

acordarea de prime/compensatii, prin Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013, 

Axa prioritara: 2 Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesare si marketingul 

produselor obtinute din pescuit si acvacultura, Masura : 2.1. Acvacultura, Actiunea 4 : 

Masuri pentru mediu acvatic, Operatiunea 1 : Protectia mediului.

Ordinul de finantare aferent proiectului : ,,Imbunatatirea conditiilor de mediu la Ferma 

piscicola Dracsani – S.C. Piscicola S.A. Botosani”, are o durata de cinci ani si o valoare 

totala a primei de 593.720,00 lei.